දුෂ්‍යන්ගෙයි, පියුමිගෙයි වීඩියෝවක් එළියට

පියුමි හංසමාලී ගැන දැන් හැමතැනම වගේ කතා වෙනවා.ඒකට හේතුව තමයි ඉරාජ්ගේ අලුත්ම මියුසික් වීඩියෝව නිසා.මේ කියන්න යන්නෙත් ඒ වගේ පියුමි ඉන්න අලුත්ම මියුසික් වීඩියෝවක් ගැනයි.දුෂ්‍යන්ගේ ඔමරිලතා ගීතය පසුගියදා රිලීස් කරලා.මේ වීඩියෝවට රංගනයෙන් දායකවන්නේ පියුමි හංසමාලී.

එම වීඩියෝව පහතින්….

Popular posts from this blog

සිරුරට ප්‍රෝටීන් අඩුබව කියන ලකුණු

2018 ඔබට කොහොමද?