දුෂ්‍යන්ගෙයි, පියුමිගෙයි වීඩියෝවක් එළියට

පියුමි හංසමාලී ගැන දැන් හැමතැනම වගේ කතා වෙනවා.ඒකට හේතුව තමයි ඉරාජ්ගේ අලුත්ම මියුසික් වීඩියෝව නිසා.මේ කියන්න යන්නෙත් ඒ වගේ පියුමි ඉන්න අලුත්ම මියුසික් වීඩියෝවක් ගැනයි.දුෂ්‍යන්ගේ ඔමරිලතා ගීතය පසුගියදා රිලීස් කරලා.මේ වීඩියෝවට රංගනයෙන් දායකවන්නේ පියුමි හංසමාලී.

එම වීඩියෝව පහතින්….

© Copyright (2012) * Lanka Hot News* All Rights Reserved.